Turnen / Gymnastiektoestellen

Een beschrijving van alle Turnen / Gymnastiektoestellen

Brug ongelijke liggers (vrouwenturnen)
Brug met een hoge legger en een lage legger. Tussen deze worden allerlei oefeningen gedaan zoals kip, buikdraai, ook hurk/hoek/strek salto eraf. 

Balk (vrouwenturnen)
De balk is een evenwichtsonderdeel. Op de balk kan je dingen doen als sprongen, koprol, handstand, radslag, salto of flikflak. 

Brug gelijke leggers (mannenturnen)
Brug met twee gelijke leggers. Je kan er in zwaaien, vouwhang, spreidzit, hoeksteun, handstand en salto. 

Ringen (mannenturnen)
De ringen zijn goed om hoeksteun op te doen en salto er van af maar zwaaien kan ook en vouwhang je kan er zelfs een handstand op maken.

Voltige (mannenturnen)
Voltigeaard met bogen waar omheen wordt gezwaaid. Voor kleine jongens wordt een paddenstoel gebruikt. 

Vloer (vrouwenturnen en mannenturnen)
Op de vloer, een grote verende mat van 12 bij 12 meter, wordt een oefening gedaan. In deze oefeningen zitten veel verschillende sprongen en acrobatische elementen zoals een overslag, salto of flick flack. Vrouwen doen deze op muziek.

Rek (mannenturnen)
Rek is een enkele legger. Je kan met het turnen oefeningen doen zoals: borstwaartsom buikdraai, zwaaien, salto eraf, handstand en natuurlijk reuzendraai.

Sprong (mannenturnen en vrouwenturnen)
De pegasus is een turntoestel dat zowel door de heren als dames wordt gebruikt bij het onderdeel sprong in het toestelturnen. Voor de sprong heb je een aanloop nodig. En voor de landing heb je een mat nodig. Voor de jongere kinderen gebruik je soms een kast.